PSIHOANALITIČNA ORDINACIJA

 

PRVA STRAN                        O PSIHOANALIZI                        STROKOVNJAKI                        KONTAKT                        POVEZAVE

 

psihoterapija

Psihoanalitična psihoterapija

Psihoterapija otrok

Psihološke formulacije duševnih problemov oz. stanj

 

otrokov svet

problemi

zaupnost

 

 

 

V aktualni dobi smo kot družba popularizirali vprašanja, povezana s posameznikovo psihologijo. Množica informacij o simptomih, njihovem vzroku, izvorih, povodih, ipd. ter nadalje o načinih zdravljenja oz. obravnave in slednjič primernih naslovih za obravnavo tovrstnih težav, velikokrat doprinese k večji zmedi v zvezi z urejanjem lastnega nelagodja kot pa najdenju orientacije v zvezi s tem. Razloga za to sta predvsem v tem, da je doživljanje določenih stanj izrazito subjektivno ter, da gre v večini primerov, ko opisujemo taka stanja, za manj opredeljene oz. določene pojme. Npr. opredelitev depresivnosti je postala dandanes tako ohlapna, da se s pomočjo navedenega pojma opisuje zelo različna stanja in ogromno posameznikov se prepoznava v poplavi opisov depresivnih stanj. Za razumevanje lastnega duševnega dogajanja je potrebno sistematično analizirati različne ravni osebnosti, posameznikove osebne zgodovine, simptomov, ob tem pa tudi posameznikovih močnih področij, potencialov in sposobnosti za soočanje z določenimi življenjskimi izzivi. Z našo pomočjo lahko naredite korak naprej v zvezi z izhodiščem razumevanja lastnih težav, povezanih s svojim počutjem. S klinično-psihološko pomočjo vam pomagamo najti okvir za vaše težave, prepoznavati različne ravni vplivov teh težav (npr. ali gre v osnovi za nekaj, kar je vezano na vašo osebnost, problem nekega duševnega stanja, sistema znotraj katerega delujete, ali je v ozadju kaj drugega), vam svetujemo v zvezi z načini pomoči in primernimi oblikami obravnave, damo povratno informacijo o možnostih urejanja težav, prognostičnem poteku in drugih vprašanjih, ki se pojavijo kot smiselno povezana s problematiko, zaradi katere se obračate na nas. Glede na izhodiščno vprašanje, prilagodimo postopek ugotavljanja. Rezultat je, s sodelovanjem med vami in strokovnjakom, psihološka formulacija vaše situacije in problema, na osnovi katere utegnete morda lažje sprejeti odločitve v zvezi s svojo aktualno situacijo ali dalj časa trajajočimi težavami, nadalje dobite potrditev ali ovržete svoje dvome, strahove in stališča v katere niste prepričani.

 

     

OPEKARSKA 11, 1000 LJUBLJANA , E-POŠTA: info@psihoanalitik.si