PSIHOANALITIČNA ORDINACIJA

 

PRVA STRAN                        O PSIHOANALIZI                        STROKOVNJAKI                        KONTAKT                        POVEZAVE

 

Psihoterapija

Otrokov svet

Problemi

Zaupnost podatkov

 

 

 

„Dojenček sam po sebi ne obstaja, ampak le dojenček z materjo”, je pisal ugleden angleški otroški psihoanalitik D.W. Winnicott, ki je opozarjal na osnovni pogoj otorokovega razvoja – potrebo po negujočem okolju. Ne gre le za fizično nego, brez katere dojenček ni zmožen preživeti. Materina ljubezen, njeni čustveni odzivi na dojenčkov jok in nasmeh, nežni dotiki in očetovo spodbujanje so osnovni pogoji za otrokov duševni razvoj in torej za njegov obstoj, obstoj njegovega „jaza”. Brez take nege otrokov „jaz” ni zmožen preživeti.

Vsak dojenček je poseben, od drugih se razlikuje po svojem temperamentu in po tem, koliko je zahteven za skrbnike. Mati in oče se lahko različno odzivata na svoje otroke. Ti čustveni odzivi so pomembni za otroka tudi zato, ker se preko njih nauči ravnati z različnimi lastnimi občutki, te odzive torej v določeni meri vzame za primer, kako se čustva uravnavajo.

Otrok se od samega rojstva nenehno uči. To, kaj ga učimo (na povsem deklarativni ravni), je pomembno, vendar se otrok največ nauči preko tega, kar vidi in sliši okrog sebe. Uči se po vzoru. Starševi čustveni odzivi in njegovo oz. njeno vedenje je otroku veliko bolj sporočilno, kot pa so pridige in poučevanja. Posnemanje staršev in postopno ponotranjanje tega, kar starši počnemo, je otrokov način učenja. Manjši otroci ne zmorejo predelati vseh besednih sporočil staršev. To, kako starši ravnajo z otrokom in kakšne vzajemne odnose imajo, postaja za otroka vedenjski vzorec in vzor čustvenega odziva. Družinsko vzdušje, v katerem otrok odrašča, otrok podoživi, ponotranji in prenese v odraslo življenje.

 

Otrok, ki je obkrožen s kritiko,

se uči obtoževati;

Otrok, ki je obkrožen s posmehovanjem,

se uči biti nezaupljiv;

Otrok, ki je obkrožen s sovražnostjo,

se uči boriti;

Otrok, ki je obkrožen z jezo,

se uči prizadeti druge;

Otrok, ki je obkrožen z nerazumevanjem,

se uči preslišati druge;

Otrok, ki je obkrožen z nepristnostjo,

se uči lagati;

Otrok, ki je obkrožen z nesramnostjo,

se uči občutkov krivde.

 

Samo najmočnejši so sposobni prekiniti ta začaran krog...

 

Otrok, ki je obkrožen s podporo,

se uči skrbeti zase;

Otrok, ki je obkrožen s potrpljenjem,

se uči tolerantnosti;

Otrok, ki je obkrožen s pohvalo,

se uči samozavesti;

Otrok, ki je obkrožen z iskrenostjo,

se uči biti pošten;

Otrok, ki je obkrožen z varnostjo

se uči zaupanja;

Otrok, ki je obkrožen s spodbujanjem,

se uči samospoštovanja;

Otrok, ki je obkrožen z ljubeznijo,

se uči ljubiti in dajati ljubezen drugim;

Otrok, ki je obkrožen z možnostjo izbire,

se uči biti odgovoren za svoje odločitve.

 

Tako vzgojo je težko zlomiti...

 

     

OPEKARSKA 11, 1000 LJUBLJANA , E-POŠTA: info@psihoanalitik.si